B O Wydawnictwie
pm

ISSN:

0860-7338

Publisher:

Oddział PAN w Gdańsku
 

Redakcja


Redaktor Naczelny
MIROSŁAW H. KOZIŃSKI

Sekretarz Redakcji
JACEK TRAWCZYŃSKI


Więcej o czasopiśmie na:

http://www.gdansk.pan.pl/2-uncategorised/25-prawo-morskie